New Europe College

Search library catalog

Author ISBN
Title ISSN
Orig. Title UDC
Publisher Language
Topics (ro) Type
Series
Search words:
Results per page ordered by of type
Found books: 1 - 4 (total 4 t: a: ).

1. Brezianu, Barbu; Georgescu-Gorja, Sorana; Grigorescu, Dan; Ionescu, Radu; Marinescu, Veronica; Stanculescu, Nina; Velescu, Cristian Robert
Recitindu-l pe Brâncusi = En relisant Brancusi = Reading Brancusi Over & Over / Barbu Brezianu, Sorana Georgescu-Gorjan, Dan Grigorescu, Radu Ionescu, Veronica Marinescu, Nina Stanculescu, Cristian Robert Velescu
VOG, 2001, Bucuresti , (carte) 252 p., ISBN 973-85580-1-8
Topics (ro): arta - sculptura - Brâncusi, Constantin - România - sec. XX; Brâncusi, Constantin, sculptor român - aforisme - comentarii;
Topics (en): -
Position: Vu.17-BRAN-Bre UDC: 730.09*Brâncusi
Series: Colectia Eseuri
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCU


2. Ionescu, Radu
Despre pictura si sculptura româneasca: Articole si studii asa cum au aparut ele la vremea lor / Radu Ionescu
MAIKO, 2002, Bucuresti , (carte) 238 p., ISBN 973-85606-4-0
Topics (ro): istoria artei românesti - pictura - sculptura - România; retorica si pictura - Aman, Theodor, pictor român; Gropeanu, Nicolae (1865-1936) - pictura; Grigorescu, Nicolae - pictura; sculptura - Brâncusi, Constantin
Topics (en): history of Romanian art - painting - sculpture - Romania; rhetoric and painting - Aman, Theodor, Romanian painter; Gropeanu, Nicolae (1865-1936) - painting; grigorescu, Nicolae - painting (fine-arts); sculpture - Brâncusi, Constantin
Position: Vu.17-ION UDC: 75(498)(045)
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCU


3. Ionescu, Radu
Printre artistii plastici contemporani/ Radu Ionescu
Editura Maiko, 2003, Bucuresti , (carte) 324p., ISBN 973-85606-9-1
Topics (ro): arta plastica - România - sec.XX; arta contemporana - România - sec.XX; Ionescu, Radu - critica de arta (articole) - România - sec.XX
Topics (en): fine arts - Romania - 20th century, the; contemporary art - Romania - 20th century; Ionescu, Radu - art criticism (articles) - Romania - 20th century
Position: Vu.17-ION UDC: 7(498)"19"
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCU


4. Ionescu, Radu
Uniunea Artistilor Plastici din România: 1921 - 1950 - 2002 = The Union of Artists of Romania: 1921 - 1950 - 2002/ Radu Ionescu
Editura Uniunii Artistilor Plastici din România, 2003, Bucuresti , (carte) 72p., ISBN 973-86483-1-9
Topics (ro): arta contemporana - România - 1921-2002; Uniunea Artistilor Plastici din România - 1921-2002
Topics (en): -
Position: Vu.17-ION UDC: 7(498)"1921/2002"
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCU