New Europe College

Search library catalog

Author ISBN
Title ISSN
Orig. Title UDC
Publisher Language
Topics (ro) Type
Series
Search words:
Results per page ordered by of type
Found books: 1 - 10 (total 16 t: a: ). Next results:

1. Cizek, Eugen (coord.); Balasa, Paula; Filipescu, Anca; Lupu, Aurel; Nastase, Nicolae Mircea; Sandulescu, Radu; Slusanschi, Dan
Culegere de studii de civilizatie romana/ intocmit de un colectiv integrat; Redactor responsabil conf. dr. Eugen Cizek
Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Limbi Straine, 1979, Bucuresti , (carte) 124p.
Topics (ro): studii clasice - studii de literatura latina
Topics (en): classical studies - studies in Latin literature
Position: DS/C-51 UDC: 821.124.09(082)
Reviews:


2. Giurescu, Anca
Elemente de morfosintaxa romanica/ Anca Giurescu
Universitatea din Bucuresti. Facultatea de Limbi Straine, 1982, Bucuresti , (carte) 118p. multigr.
Topics (ro): lingvistica romanica - morfosintaxa romanica - manual
Topics (en): Romance linguistics - Romance morphosyntax - textbook
Position: DS/H-88 UDC: 811.13'36(09)
Series: Manual de lingvistica romanica; IV
Reviews:


3. Goga, Ecaterina
Románia: (Curs de romanistica), Vol. al II-lea/ Ecaterina Goga
Universitatea din Bucuresti, 1978, Bucuresti , (carte) 114p.
Topics (ro): romanistica; civilizatie romanica - istorie - migratie - cultura - lingvistica
Topics (en): Romanics; Romanic civilization - history - migration - culture - linguistics
Position: DS/N-35 UDC: 821.13(09)
Reviews:


4. Jalobeanu, Daniela Rodica
Spatiu, timp si legile naturii in teoriile cosmologice moderne legate de "programele de unificare". Elemente conceptuale ale "Revolutiei Stiintifice": Rezumatul tezei de doctorat/ Daniela Rodica Jalobeanu; conducator stiintific: Prof. univ. dr. Ilie Pârvu
Universitatea din Bucuresti. Facultatea de Filosofie, 2000, Bucuresti , (teza de doctora) 28p.
Topics (ro): filosofie - spatiu - timp - legile naturii - teorii cosmologice moderne - revolutie stiintifica - teza de doctorat - rezumat
Topics (en): philosophy - space - time - natural laws - modern cosmological theories - scientific revolution - doctoral dissertation - abstract
Position: Va.2-JAL UDC: 043:14
Reviews:


5. Net, Mariana
Metalimbajul textului literar: [Curs special, anul III-IV, Facultatea de Filologie]/ Mariana Net
Universitatea din Bucuresti. Facultatea de filologie, 1989, Bucuresti , (carte) 178p.
Topics (ro): retorica lecturii - metatextualitate - intertextualitate; arte poetice - metalimbaj
Topics (en): rhetoric of reading - metatextuality - intertextuality; poetics - metalanguage
Position: B-NET (1) UDC: 82
Reviews:


6. Staniloae, Dumitru (1903-1993)
Curs de ascetica si mistica crestina/ Prelegeri tinute de Parintele prof. Staniloae D. la Facultatea de Teologie din Bucuresti, 1946-47
Universitatea din Bucuresti. Facultatea de Teologie, 1947, Bucuresti , (carte) 227p.
Topics (ro): crestinism - teologie ascetica si mistica; Biserica Ortodoxa - ascetica si mistica
Topics (en): Christianity / Christianism - ascetic and mystical theology; Orthodox Church, the - ascetic and mystic
Position: AS/G-537a UDC: 248
Reviews:


7. Tanasescu, Ion [n. 1964]
Die Aristotelischen Kategorien und die Bewußtseinsfrage in Brentanos Frühwerk/ Ion Tanasescu
Ars docendi - Universitatea din Bucuresti, 2014, Bucuresti , (carte) 244p., ISBN 978-973-558-749-9
Topics (ro): filosofie - Brentano, Franz Clemens - Germania - sec.XIX - inceputul sec.XX; categorii aristotelice - problema constiintei - Brentano, Franz Clemens
Topics (en): philosophy - Brentano, Franz Clemens - Germany - 19th c. - early 20th c.; Aristotelian categories - consciousness question - Brentano, Franz Clemens
Position: A.2-BRE-Tan UDC: 14*Brentano, F. C."18/19"
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCU


8. Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Limbi si Literaturi Straine
Etudes romanes II: (Bulletin de la Société Roumaine de Linguistique Romane) / Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Limbi si Literaturi Straine; Directeur: Iorgu Iordan
Universitatea din Bucuresti, 1978, Bucuresti , (periodic) 232p.
Topics (ro): romanitate - limba - cultura; lingvistica - studii; tipologie - istorie
Topics (en): Romanity - language - culture; linguistics - studies; typology - history
Position: DS/T-505 UDC: 81'37
Reviews:


9. Universitatea din Bucuresti. Facultatea de limbi straine. Catedra de limbi clasice, romanice si orientale; Slusanschi, Dan [1943-2008]
Sintaxa propozitiei latine/ Lector dr. Dan Slusanschi
Universitatea din Bucuresti., 1984, (carte) 247p. multigr.
Topics (ro): limba latina - gramatica - sintaxa propozitiei
Topics (en): Latin language - grammar - syntax of the sentence
Position: DS/S-1 UDC: 111.124
Reviews:


10. Universitatea din Bucuresti. Facultatea de Limbi Straine; Wald, Lucia; Slava, Elena [red. resp.]
Ferdinand de Saussure, scoala geneveza, scoala sociologica, directia functionala, scoala britanica: Lingvistica saussuriana si postsaussuriana: Texte adnotate/ red. resp.: Lucia Wald si Elena Slava
Universitatea din Bucuresti., 1985, Bucuresti , (carte) 302p.
Topics (ro): lingvistica generala - Saussure, Ferdinand de, 1857-1913 - scoala geneveza - scoala sociologica - sirectia functional - scoala britanica
Topics (en): general linguistics - SAussure, Ferdinand de, 1857-1913 - Geneva school - sociological school - functional direction - British school
Position: DS/I-31 UDC: 80(09)(082)
Reviews:Next results: