New Europe College

Search library catalog

Author ISBN
Title ISSN
Orig. Title UDC
Publisher Language
Topics (ro) Type
Series
Search words:
Results per page ordered by of type
Found books: 1 - 7 (total 7 t: a: ).

1. *
Actes de la recherche en sciences sociales: Revue trimestrielle/ Directeur: Pierre Bourdieu
Centre de sociologie Européenne; Les Éditions de Minuit; Éditions du Seuil, 1977-2002, Paris , (periodic) , ISSN 0335-5322
Topics (ro): intelectuali; stat modern; sexualitate; politica - religie; literatura si politica; migratii si minoritati; jurnalism; antropologie - Wittgenstein; Fraser - Creanga de Aur; stiinte sociale; exil românesc; cinema european; violenta; homosexualitate
Topics (en): intellectuals; modern state; sexuality; politics - religion; literature and politics; migrations and minorities; journalism; anthropology - Wittgenstein, L.; Fraser - the Golden Bough; social sciences; Romanian exile; European cinema; violence; homosexual
Position: AS/P-233; periodic UDC: 3
Reviews:


2. *
Rost: cultural, politic, religios: Manifest românesc: Revista nationala/ editata de Asociatia Romfest XXI; Presedinte de onoare: Pr. Gheorghe Calciu-Dumitreasa; Presedinte: Prof. Marcel Petrisor; Director editorial: Claudiu Târziu
Romfest XXI, 2003-2012, Bucuresti , (periodic) , ISSN 1583-6312
Topics (ro): rolul elitelor române; cultura - politica - România; crestinism - Biserica ortodoxa româna; postmodernism - intelectualitate - România; românism; antisemitism - holocaust - România; exil românesc
Topics (en): part of Romanian elites; culture - politics - Romania; Christianity/ Christianism - Romanian orthodox Church; postmodernism - intellectuality - Romania; Romanianism; anti-Semitism - holocaust - Romania; Romanian exile
Position: periodic UDC: 07
Reviews:


3. *
Caietele INMER/ Institutul National pentru Memoria Exilului Românesc; sub înaltul patronaj al Majestatii Sale, Regelui Mihai I; redactori: Delia Botca, Iulia Huiu, Mihaela Toader
Institutul National Pentru Memoria Exilului Românesc (INMER), 2004-2009, Bucuresti , (periodic) , ISSN 1584-8973
Topics (ro): istoria României - politica - exil românesc - sec.XX
Topics (en): history of Romania - politics - Romanian exile - 20th c.
Position: periodic UDC: 343.286
Reviews:


4. Ciocârlie, Alexandra Maria; Dumas, Felicia; Ionita, Gabriel Sorin; Mateoniu, Maria; Sava, Lucia; Suhan, Stela; Vianu, Stefan; New Europe College [Ed.]
New Europe College Petre Tutea Program: Yearbook 2007-2008: Exilul scriitorilor români in Franta dupa al doilea razboi mondial = L'exil des ecrivaints roumains en France apres la deuxieme guerre mondiale/ Alexandra Maria Ciocârlie; Pastrarea si transmiterea limbii române in familiile de români si in familiile mixte franco-române care traiesc in Franta. Analiza de cazuri si propuneri pentru conservarea limbii române in conditiile unui bilingvism (franco-român) si ale biculturalitatii = La conservation et la transmission de la langue roumaine dans les famillies de roumains ainsi que dans les familles mixtes franco-roumaines vivant en France. Analyse de cas et propositions pour la conservation de la langue roumaine au niveau d'un biblinguisme (franco-roumain et d'une biculturalité/ Felicia Dumas; Presa exilului românesc - componenta a patrimoniului national (1975-1989) = The Press of the Romanian Exile - A Component of the National Patrimony (1975-1989)/ Sorin Gabriel Ionita; Identitate prin traditie "Povestea" celor doua localitati Boian intre realitate si virtualitate = L'identité à travers la tradition le récit des deux localités de Bioan entre réalité et virtualité/ Maria Mateoniu; Viata cotidiana si mentalitatile in orasul Chisinau in cadrul României intregite = La vie cotidienne et les mentalités dans la ville de Chisinau au sein de la grand Roumanie (1918-1940)/ Lucia Sava; Victime si practici de comemorare: o socioantropologie a memoriei represiunilor comuniste in Republica Moldova = Victimes et pratiques commemoratives: une socio-anthropologie du "Monde de la memoire" des repressions communistes en Republique de Moldavie/ Stela Suhan; Mircea Eliade si filozofia religiei = Mircea Eliade et la philosophie de la religion/ Stefan Vianu; New Europe College [Ed.]
New Europe College, 2009, Bucuresti , (anuar) 500p., ISBN 1594-0298
Topics (ro): scriitori români - exil - Franta - dupa al doilea razboi mondial; limba româna - pastrare - transmitere - familii mixte - familii de români - Franta; presa - exil românesc - patrimoniu national - 1975-1989; identitate - tradition - localitatea Boian -
Topics (en): Romanian writers - exile - France - after World War II; Romanian language - preservation - transmission - mixed families - Romanian families - France; presse - Romanian exile - nationl patrimony - 1975-1989; identity - tradition - Boian village - reality
Position: anuar NEC UDC: 009(045)
Series: NEC Publications Series: New Europe College Yearbook
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCU


5. Cugler, Grigore, 1903-1972
Apunake si alte fenomene; Afara-de-Unu-Singur/ Grigore Cugler; Cu o prefata de Florin Manolescu; ilustratii de Carmen Nistorescu
Compania, 2005, Bucuresti , (carte) 160 p., ISBN 973-7841-02-6
Topics (ro): literatura româna - Cugler Grigore (1903-1972); exil românesc
Topics (en): Romanian literature - Cugler Grigore (1903-1972); Romanian exile
Position: Vta-CUG UDC: 821.153.1-32
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCU


6. Ionita, Sorin Gabriel
Publicatiile românesti din exil despre problematica respectarii drepturilor omului in România (1975-1989)/ Sorin Gabriel Ionita
Institutl National pentru Memoria Exilului Românesc, 2009, Bucuresti , (carte) 348p., ISBN 978-973-0-06895-5
Topics (ro): publicatii românesti din exil - drepturile omului - România - 1975-1989; drepturile omului - România - 1975-1989; exil românesc - publicatii românesti; Europa libera - presa exilului; studiu de caz
Topics (en): Romanian publications from exile - human rights - Romania - 1975-1989; human rights - Romania - 1975-1989; Romanian exile - Romanian publications; Free Europe - exile press; case study
Position: B-IONI (1) UDC: 070(498)"1975/1989"
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCU


7. Stroescu-Stinisoara, Nicolae
Intrezariri: Itinerarii istorice si metaistorice, Vol.II/ Nicolae Stroescu-Stinisoara
Editura Institutului Cultural Român, 2010, Bucuresti , (carte) 452p., ISBN 978-973-577-609-1
Topics (ro): literatura româna - memorialistica - exil românesc - Stroescu-Stinisoara, Nicolae ; România - istorie - politica - sec.XX - inceputul sec.XXI
Topics (en): Romanian literature - memoirs - Romanian exile - Stroescu-Stinisoara, Nicolae; Romania - history - politics - 20th c. - early 21st c.
Position: Vh.ta-STR (2) UDC: 821.135.1-94Stroescu-Stinisoara, Nicolae
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCU