New Europe College

Search library catalog

Author ISBN
Title ISSN
Orig. Title UDC
Publisher Language
Topics (ro) Type
Series
Search words:
Results per page ordered by of type
Found books: 1 - 10 (total 22 t: a: ). Next results:

1. *
The Romanian Journal of Society and Politics: A Semi-annual Publication/ of the Civic Education Project Romania
Civic Education Project Office, 2001-2004, Bucuresti , (periodic) , ISSN 1582-5795
Topics (ro): istoriografie - România; integrare europeana - România; politica - societate - România - 2001-; Uniunea Europeana - România; coruptie - dezvoltare; securitate; mituri istorice - comunism - România; coruptie - politica
Topics (en): historiography - Romania; European integration - Romania; politics - society - Romania - 2001-; European Union - Romania; corruption - development; Securitate, the, political police; historical myths - communism - Romania; corruption - politics
Position: periodic UDC: 30+32(498)
Reviews:


2. Berindei, Mihnea; Daianu, Daniel; Iliescu, Ion; Lhomel, Édith; Mihailescu, Serban; Nastase, Adrian; Puscas, Vasile; Stolojan, Theodor; Tismaneanu, Vladimir
Politique internationale ( PI ): Revue trimestrielle (Supplément)/ Directeur Général et Rédacteur en chef: Patrick Waisman
Politique Internationale, 2004, Paris , (periodic) 112p., ISSN 0221-2781
Topics (ro): integrare europeana - România; politica internationala
Topics (en): European integration - Romania; international policy
Position: Vh.64-BER UDC: 327
Reviews:


3. Capelle-Pogacean, Antonela; Cârneci, Magda; Daianu, Daniel; Demian, Angela; Durandin, Catherine; Gheorghiu, Mihai Dinu; Karnoouh, Claude; Livezeanu, Irina; Popescu, Carmen; Tomescu-Hatto, Odette
Perspectives roumaines: Du postcommunisme à l'intégration européenne / Sous la direction de Catherine Durandin avec la collaboration de Magda Cârneci
L'Harmattan, 2004, Paris , (carte) 302 p., ISBN 2-7475-7404-0
Topics (ro): integrare europeana - România - postcomunism; integrare europeana - perspective românesti; România - postcomunism - razboaie culturale - intelectuali; cultura politica - România postcomunista - identitate; arte vizuale - România - sec. XXI
Topics (en): European integration - Romania - postcommunism; European integration - Romanian perspectives; Romania - postcommunism - cultural wars - intellectuals; political culture - postcommunist Romania - identity; visual arts - Romania - 21st century
Position: Vh.64-DUR UDC: 321+7(498)
Series: Aujourd'hui Europe
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCU


4. Cojanu, Valentin; Dima, Alina; Musetescu, Radu; Pîslaru, Dragos; Stanculescu, Manuela
Cerinte specifice ale gestionarii instrumentelor structurale si implicatiile pentru România, Studiul nr. 6 = Specific requirements of the EU structural instruments and policy implications for Romania / Institutul European din România; Valentin Cojanu (coordonator), Alina Dima, Radu Musetescu, Dragos Pîslaru, Manuela Stanculescu
Institutul European din România, 2004, Bucuresti , (carte) 144 p., ISBN 973-7736-08-7
Topics (ro): integrare europeana - România; România - aderare - Uniunea Europeana - economie - administratie - cerinte
Topics (en): European integration - Romania; Romania - accession - European Union - economics - administration - requirements
Position: Vh.64-IER (6) UDC: 341.217(4)UE:32(498)
Series: Studii de Impact II; 6
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCU


5. Constantin, Daniela-Luminita; Vasile, Valentina; Preda, Diana; Nicolescu, Luminita
Fenomenul migrationist din perspectiva aderarii României la Uniunea Europeana = The migration phenomenon from the perspective of Romania's accession to the E.U., Studiul nr. 5 / Institutul European din România; Daniela-Luminita Constantin (coordonator), Valentina Vasile, Diana Preda, Luminita Nicolescu
Institutul European din România, 2004, Bucuresti , (carte) 164 p., ISBN 973-7736-07-9
Topics (ro): integrare europeana - România; România - aderare - Uniunea Europeana - fenomenul migrationist - politica
Topics (en): European integration - Romania; Romania - accession - European Union - migration phenomenon - politics
Position: Vh.64-IER (5) UDC: 341.217(4)UE:314.7
Series: Studii de Impact II; 5
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCU


6. Daianu, Daniel
Ce vom fi in Uniune: pariul modernizarii României; [Publicistica]/ Daniel Daianu; Cuvânt inainte de Jonathan Scheele; Prefata de Sorin Antohi
Polirom, 2006, Iasi , (carte) 424p., ISBN 973-46-0269-1
Topics (ro): integrare europeana - România; Uniunea Europeana - România - aderare; economia româneasca - modernizarea României
Topics (en): European integration - Romania; European Union - Romania - adhering; Romanian economy - modernization of Romania
Position: Vj.7-DAI UDC: 33(498:4); 341.217(4)UE
Series: Colectia Ego. Publicistica/ coord. de George Onofrei
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCU


7. Daianu, Daniel; Lungu, Laurian; Vrânceanu, Radu
Strategii de politica monetara si curs de schimb în contextul aderarii României la Uniunea Europeana = Strategies of monetary and exchange rate policy in the perspective of Romania's accession to the E.U., studiul nr. 2 / Institutul European din România; Daniel Daianu (coordonator), Laurian Lungu, Radu Vrânceanu
Institutul European din România, 2004, Bucuresti , (carte) 74 p., ISBN 973-7736-04-4
Topics (ro): integrare europeana - România; România - aderare - Uniunea Europeana - politici monetare, strategii
Topics (en): European integration - Romania; Romania - accession - European Union - monetary policies, strategies
Position: Vh.64-IER (2) UDC: 341.217(4)UE:336.74(498)
Series: Studii de Impact II; 2
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCU


8. Daianu, Daniel; Pîslaru, Dragos; Voinea, Liviu
Aspecte ale falimentului în economia româneasca: perspectiva comparativa si analiza, Studiul nr. 8 = Features of Bankruptcy in the Romanian Economy: comparative perspective and analysis / Institutul European din România; Coordonator: Daniel Daianua; Dragos Pîslaru, Liviu Voinea
Institutul European din România, 2004, Bucuresti , (carte) 84 p., ISBN 973-7736-10-9
Topics (ro): integrare europeana - România; România - aderare - Uniunea Europeana - politica financiara - faliment, analiza
Topics (en): European integration - Romania; Romania - accession - European Union - financial politics - bankruptcy, analysis of
Position: Vh.64-IER (8) UDC: 338(498):347.736
Series: Studii de Impact II; 8
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCU


9. Dandu, Nicoleta
Intrarea românilor în modernitatea europeana: Presa - modele - mentalitati - imagine, 1848-1866 / Dr. Nicoleta Dandu
Anima, 2002, Bucuresti , (carte) 272 p., ISBN 973-9053-66-1
Topics (ro): politica - integrare europeana - România - documente, 1848-1866; istorie - România - Europa, integrare, 1848-1866; politica - integrare europeana - mentalitati - imagine - metodologie
Topics (en): politics - European integration - Romania - documents, 1848-1866; history - Romania - Europe, integration, 1848-1866; politics - European integration - mentalities - image - methodology
Position: Vh.64-DAN UDC: 949.8.000.327.39(4)
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCU


10. Fudulu, Paul; Dinga, Emil; Calaican, Laurentiu; Chitu, Cristian
Implicatiile adoptarii acquis-ului comunitar asupra controlului financiar în România = The Implications of the adoption of acquis communautaire on financial control in Romania, Studiul nr. 3 / Institutul European din România; Paul Fudulu (coordonator), Emil Dinga, Laurentiu Calaican, Cristian Chitu
Institutul European din România, 2004, Bucuresti , (carte) 158 p., ISBN 973-7736-05-2
Topics (ro): integrare europeana - România; România - aderare - Uniunea Europeana - acquis comunitar, implicatii asupra - control financiar
Topics (en): European integration - Romania; Romania - accession - European Union - communautaire acquis - financial control
Position: Vh.64-IER (3) UDC: 341.217(4)UE:336
Series: Studii de Impact II; 3
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCUNext results: