New Europe College

Search library catalog

Author ISBN
Title ISSN
Orig. Title UDC
Publisher Language
Topics (ro) Type
Series
Search words:
Results per page order by of type
Found books: 1 - 10 (total 10 t: a: ).

1. Cioroianu, Adrian
Pe umerii lui Marx: O introducere în istoria comunismului românesc / Adrian Cioroianu
Curtea Veche, 2005, Bucuresti , (carte) 520 p., ISBN 973-669-175-6
Topics (ro): istorie - comunism - România; istorie politica - România - stalinism national - comunism - sec. XX; istorie - România - comunism - lideri politici; istorie - Partidul Comunist Român
Topics (en): history - communism - Romania; political history - Romania - national Stalinism - communism - 20th century; history - Romania - communism - political leaders; history - Romanian Communist Party
Position: Vh.62-CIO UDC: 329.15(498)(091)
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, BibNat, BCU, WorldCat, LOC


2. Constantinescu, Emil
Adevarul despre România / Emil Constantinescu
Editura Universalia, 2004, Bucuresti , (carte) 598 p;
Topics (ro): istorie politica - România - dupa 1989; postcomunism - România - guvernare - coruptie; relatii externe - România postcomunista; istorie politica - memorii - Constantinescu, Emil, presedintele României, 1997-2001
Topics (en): political history - Romania - after 1989; postcommunism - Romania - government - corruption; foreign relations - postcommunist Romania; political history - memories - Constantinescu, Emil, the President of Romania, 1997-2001
Position: Vh.ta-CON UDC: 821.135.1-94:32(498)
Reviews:


3. Iliescu, Ion; Tismaneanu, Vladimir
The Great Shock at the End of a Short Century: Ion Iliescu in dialogue with Vladimir Tismaneanu on Communism, Post-Communism and Democracy / Introduction by dr. Peter Gross
Social Science Monographs, 2004, Boulder , (carte) 528 p., ISBN 0-88033-550-5
Topics (ro): interviuri - politica - România - Iliescu, Ion - comunism - post-comunism - democratie; istorie politica - România - comunism; istorie politica - România - post-comunism - democratie
Topics (en): interviews - politics - Romania - Iliescu, Ion - communism - post-communism - democracy; political history - Romania - communism; political history - Romania - post-communism - democracy
Position: Vj.6-ILI-Tis UDC: 948:321.74
Series: East European Monographs,
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, BibNat, BCU, WorldCat, LOC


4. Ionnitiu, Mircea
Amintiri si reflectiuni/ Mircea Ionnitiu
Editura Enciclopedica, 1993, Bucuresti , (carte) 222p., ISBN 973-45-0039-2
Topics (ro): memorialistica - istorie politica - România - 1944-1947; amintiri - reflectii - Ionnitiu, Mircea
Topics (en): memoirs - political history - Romania - 1944-1947; reminiscenses - reflections - Ionnitiu, Mircea
Position: DS/R-48 UDC: 821.135.1
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, BibNat, BCU, WorldCat, LOC


5. Marton, Silvia
'Republica de la Ploiesti' si inceputurile parlamentarismului in România/ Silvia Marton
Humanitas, 2016, Bucuresti , (carte) 307p., ISBN 978-973-50-5160-0
Topics (ro): istorie politica - dezbateri politice - România - 1866-1871; istorie politica - România - Republica de la Ploiesti, conspiratie antimonarhica in Ploiesti pe 8 august 1870 - radicalism politic
Topics (en): political history - political debates - Romania - 1866-1871; political history - Romania - the Republic of Ploiesti, anti-monarchical political conspiracy in Ploiesti on August 8, 1870 - political radicalism
Position: B-MAR (2) UDC: 94(498)
Series: Societate&Civilizatie
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, BibNat, BCU, WorldCat, LOC, Humanitas


6. Ornea, Zigu
Taranismul: studiu sociologic/ Zigu Ornea
Editura Politica, 1969, Bucuresti , (carte) 375p.
Topics (ro): sociologie - doctrine politice - Romania - 1880-1938; tarani - taranism - poporanism - Romania; istorie politica - Romania - Partidul National Taranesc - 1880-1938
Topics (en): sociology - political doctrines - Romania - 1880-1938; peasants - peasantism - populism - Romania; history of politics - Romania - National Peasant Party - 1880-1938
Position: Vl-ORN UDC: 329.17(498)''1880/1938''
Series: Biblioteca de filozofie si sociologie
Reviews:


7. Plesu, Andrei; Roman, Petre; Stefoi, Elena
Transformari, inertii, dezordini: 22 de luni dupa 22 decembrie 1989 / Andrei Plesu si Petre Roman în dialog cu Elena Stefoi
Polirom, 2002, Iasi , (carte) 248 p., ISBN 973-683-994-X
Topics (ro): istorie politica - România - dupa 1989; Revolutia româna din decembrie 1989 - amintiri - Plesu, Andrei - Roman, Petre; postcomunism - România - 1990-1991 - guverne - partide
Topics (en): political history - Romania - after 1989; Romanian Revolution from december 1989 - memories - Plesu, Andrei - Roman, Petre; post-communism - Romania - 1990-1991 - governments/ Cabinets - parties
Position: Vj.6-PLE UDC: 32(498)(047.53)
Series: Duplex
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, BibNat, BCU, WorldCat, LOC


8. Preda, Cristian
România postcomunista si România interbelica / Cristian Preda
Institutul de Cercetari Politice & Editura Meridiane, 2002, Bucuresti , (carte) 156 p., ISBN 973-33-0469-7
Topics (ro): filosofie politica - postcomunism - România; istorie politica - România - postcomunism - România interbelica; sisteme electorale - România; partide politice - România; sistem politic - România - postcomunism; sistem politic - România interbelica
Topics (en): political philosophy - post-communism - Romania; political history - Romania - post-communism - inter-war Romania; electoral systems - Romania; political parties - Romania; political system - Romania - postcomunism; political system - inter-war Romania
Position: B-PRE (7) UDC: 32.01(498)
Series: Studia Politica Analecta; 1
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, BibNat, BCU, WorldCat, LOC


9. Tismaneanu, Vladimir
Ghilotina de scrum / Vladimir Tismaneanu; Editie îngrijita si prefata de Mircea Mihaies
Polirom, 2002, Iasi , (carte) 248 p., ISBN 973-683-955-9
Topics (ro): istorie politica - România - dupa 1989; românism - democratie; decomunizare; defascizare; elite politice; cetatean - România - normalitate - interviuri
Topics (en): political history - Romania - after 1989; Romanianism - democracy; decommunization; de-Fascism; political elites; citizen - Romania - normality - interviews
Position: Vh.64-TIS UDC: 949.8:32
Series: Stiinte politice: Opus
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, BibNat, BCU, WorldCat, LOC
Online: link   


10. Turlea, Petre
Nicolae Iorga între dictatura regala si dictatura legionara / Petre Turlea
Enciclopedica, 2001, Bucuresti , (carte) 310 p., ISBN 973-45-0363-4
Topics (ro): istorie - Iorga, Nicolae (1871-1940) - viata politica - România - sec. XX; legionarism - dictatura legionara - Iorga, Nicolae - România; dictatura regala - Iorga, Nicolae - România; istorie politica - România - 1938-1940
Topics (en): history - Iorga, Nicolae (1871-1940) - political life - Romania - 20th century; iron-quard movement - dictatorship of the iron-quard - Iorga, Nicolae - Romania; royal dictatorship - Iorga, Nicolae - Romania; political history - Romania - 1938-1940
Position: Vh.01-IOR-Tur UDC: 321.64(498)"1938/1940"
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, BibNat, BCU, WorldCat, LOC