New Europe College

Search library catalog

Author ISBN
Title ISSN
Orig. Title UDC
Publisher Language
Topics (ro) Type
Series
Search words:
Results per page ordered by of type
Found books: 1 - 10 (total 16 t: a: ). Next results:

1. *
Romanian Cultural Studies/ Fundatia Culturala Româna, Centrul de Studii Românesti; Editorial Staff: Codrin Liviu Cutitaru, Radu Dudau, Dana Ionescu Lefter, Alexandru Florin Platon
Polirom, 1999, Iasi , (periodic) , ISSN 1454-3443
Topics (ro): studii culturale române; identitate culturala - filosofie - România; postmodernism - România; istoriografie româna; nationalism si democratie - România
Topics (en): Romanian cultural studies; cultural identity - philosophy - Romania; postmodernism - Romania; Romanian historiography; nationalism and democracy - Romania
Position: periodic UDC: 930.85(498)
Reviews:


2. Alexa, Doina
Ion Nistor - Dimensiunile personalitatii politice si culturale / Doina Alexa; Volum finantat de Mihai Pânzaru - Bucovina
Editura Institutului Bucovina - Basarabia, 2000, Radauti - Bucovina , (carte) 240 p., ISBN 973-98224-5-2
Topics (ro): istorie - Nistor, Ion, personalitate politica si culturala (1876-1962) - România; istoriografie româneasca - Nistor, Ion; biografie - Nistor, Ion - activitate politica (1918-1926) - România; liberalism; persecutie politica - Nistor, Ion
Topics (en): history - Nistor, Ion, political and cultural personality (1876-1962) - Romania; Romanian historiography - Nistor, Ion; biography - Nistor, Ion - political activity (1918-1926) - Romania; liberalism; political persecution - Nistor, Ion
Position: Vh.44-NIS-Ale UDC: 929 Nistor, Ion
Series: Personalitati bucovinene
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCU


3. Dahlmann, Hellfried [1905-1988]
Cornelius Severus/ von Hellfried Dahlmann
Akademie der Wissenschaften und der Literatur; Franz Steiner Verlag GmbH, 1975, Mainz; Wiesbaden , (carte) 158p., ISBN 3-515-02090-X
Topics (ro): literatura latina - poezie epica latina - Cornelius Severus - perioada lui Augustus - istoriografie romana
Topics (en): Latin literature - Latin epic poetry - Cornelius Severus - Augustan period - Roman historiography
Position: DS/T-122 UDC: 821.124Cornelius Severus
Series: Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften und der Literatur; Geistes- und Sozialwissenschaftlich
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCU


4. Djuvara, Neagu
Thocomerius-Negru Voda: un voivod de origine cumana la inceputurile Tarii Românesti. Cum a purces intemeierea primului stat medieval românesc dinainte de descalecatoare si pana la asezarea Mitropoliei Ungrovlahiei la Arges. Noi interpretari/ Neagu Djuvara
Humanitas, 2011, Bucuresti , (carte) 234p., ISBN 978-973-50-3332-3
Topics (ro): istoriografie româneasca - Thocomerius-Negru Voda - Tara Româneasca; istorie - intemeiere - stat medieval - Tara Româneasca
Topics (en): Romanian historiography - Trocomerius-Negru Voda - Wallachia ( Romania); history - foundation - medieval village - Wallachia ( Romania)
Position: Vh.41-DJU UDC: 94(498.1)13Negru Voda
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCU, Humanitas


5. Djuvara, Neagu
Thocomerius-Negru Voda: un voivod de origine cumana la inceputurile Tarii Românesti. Raspuns criticilor mei si neprietenilor lui Negru Voda/ Neagu Djuvara; Dosar iconografic de Radu Oltean
Humanitas, 2015, Bucuresti , (carte) 270p., ISBN 978-973-50-4826-6
Topics (ro): istoriografie româneasca - Thocomerius-Negru Voda - Tara Româneasca; istorie - intemeiere - stat medieval - Tara Româneasca; istorie - Negru Voda - intemeierea Tarii Românesti - critica si interpretare
Topics (en): Romanian historiography - Trocomerius-Negru Voda - Wallachia ( Romania); history - foundation - medieval village - Wallachia (Romania); history - Negru Voda - foundation of Wallachia (Romania) - criticism and interpretation
Position: Vh.41-DJU UDC: 94(498.1)13Negru Voda; 929Negru Voda
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCU, Humanitas


6. Livada-Cadeschi, Ligia-Mihaela
Discursul medico-social al igienistilor români: abordarea specificitatilor locale din perspectiva experientelor occidental europene, secolele XIX-XX/ Ligia-Mihaela Livada-Cadeschi
Editura Nuzeului National al Literaturii Române, 2013, Bucuresti , (carte) 207p., ISBN 978-973-167-188-8
Topics (ro): igiena publica - sanatate - igienisti români - sec.XIX-XX; igiena - istoriografie româna - istoriografie franceza; sanatate - igiena publica - societatea româneasca - statul român - modernizare
Topics (en): public hygiene - health - Romanian hygienists - 19th-20th c.; hygiene - Romanian historiography - French historiography; health - public hygiene - Romanian society - Romanian state - modernization
Position: B-LIV (3) UDC: 61018/19
Series: Colectia Aula Magna
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCU


7. Ofrim, Alexandru
Cheia si Psaltirea: Imaginarul cartii in cultura traditionala româneasca / Alexandru Ofrim; cu un cuvint inainte de Irina Nicolau
Editura Paralela 45, , (carte) 364 p., ISBN 973-593-380-2
Topics (ro): bibliomancie; studii culturale - imaginarul cartii - cultura româneasca; istorie culturala - istoria cartii; heteropraxii - carte - scris; istoria culturii - istoria mentalitatilor - România; cultura populara - cultura savanta; istoriografie româneasca
Topics (en): -
Position: Vn-OFR UDC: 008(498)
Series: Colectia Deschideri
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCU


8. Panaitescu, Petre P. (1900-1967)
Dimitrie Cantemir: viata si opera/ P. P. Panaitescu
Editura Academiei Republicii Populare Române, 1958, Bucuresti , (copie) 265p.
Topics (ro): istoriografie româna - Cantemir, Dimitrie (1673-1723); opera literara - biografie - Cantemir, Dimitrie
Topics (en): Romanian historiography - Cantemir, Dimitrie (1673-1723); literary work - biography - Cantemir, Dimitrie
Position: DS/V-141 UDC: 949.83:929Cantemir, D.
Reviews:


9. Popa, Radu
Tara Maramuresului în veacul al XIV-lea / Radu Popa; Cu o prefata de Mihai Berza; Editia a II-a îngrijita de Adrian Ionita
Enciclopedica, 1997, Bucuresti , (carte) 280 p.
Topics (ro): istorie - Tara Maramuresului, România - sec. XIV; istoriografie româneasca - Maramures - sec. XIV; istorie sociala - viata rurala - sate - Maramures - sec. XIV; istorie economica - Maramures, sec. XIV; biserica maramuresana - cultura - sec. XIV; arhitec
Topics (en): -
Position: Vh.46-POP UDC: 94(498.41)"13"
Series: Colectia "Biblioteca Enciclopedica de istorie a României"
Reviews:


10. Seminarul de Antropologie Istorica
Caiete de antropologie istorica / Revista semestriala publicata de Seminarul de Antropologie Istorica; Colegiul editorial: Nicolae Bocsan, Valeriu Leu, Sorin Mitu, Toader Nicoara, Florin Platon, Paul H. Stahl, Barbu Stefanescu, Laurentiu Vlad
Accent, 2002-2004, Cluj-Napoca , (periodic) cca 176 p., ISSN 1583-2562
Topics (ro): antropologie istorica - România; istoriografie româneasca; demografie istorica - istoria familiei - România; natiune - nationalism; istoria mentalitatilor - imaginar; corpul uman - antropologie; istorie - filantropie - mila - asistenta sociala - saraci
Topics (en): historical anthropology - Romania; Romanian historiography; historical demography - family history - Romania; nation - nationalism; history of mentalities - imaginary; human body - anthropology; history - philanthropy, charity - charity - social work - po
Position: Periodic UDC: 949.8(045)
Reviews:Next results: