New Europe College

Search library catalog

Author ISBN
Title ISSN
Orig. Title UDC
Publisher Language
Topics (ro) Type
Series
Search words:
Results per page ordered by of type
Found books: 1 - 1 (total 1 t: a: ).

1. Gazes, Anthimos [ Gazis Anthimos, filosof, erudit, cartograf iluminist grec, erou in razboiul pt. independenta Greciei impotriva Imperiului Otoman; 1758-1828]
Lexikon tes Hellenikes glosses tritomon, Tomos tritos: R-omega/ [...]hupo Arhimandritou Anthimou Gazes [...]
Ek tes Typographias Antoniou Mpeiko (proteron Haykoul), 1837, En Vienne, tes Austrias [ Viena, Austria] , (dictionar) [2],532; 330,[12]p.
Topics (ro): limba greaca - dictionar de limba greaca; limba greaca - mitologie - geografie - istorie - dictionar
Topics (en): Greek language - Greek dictionary; Greek language - mythology - geography - history - dictionary
Position: DS/U-2 UDC: 811.14(038)
Reviews: