New Europe College

Search library catalog

Author ISBN
Title ISSN
Orig. Title UDC
Publisher Language
Topics (ro) Type
Series
Search words:
Results per page ordered by of type
Found books: 1 - 10 (total 26 t: a: ). Next results:

1. *
Interethnic Relations in Post-Communist Romania / edited by Lucian Nastasa, Levente Scalat
Ethnocultural Diversity Resource Center, 2000, Cluj-Napoca , (carte) 402 p., ISBN 973-0-02185-6
Topics (ro): relatii interetnice - România; etnicitate - România; minoritati nationale - România; structuri institutionale - România postcomunista; sociologie - România postcomunista; multiculturalism
Topics (en): inter-ethnic relations - Romania; ethnicity - Romania; national minorities - Romania; institutional structures - Romania, post-communist; sociology - Romania, post-communist; multiculturalism
Position: Vh.81-NAS UDC: 323.1(498)(063)
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCU


2. *
Problema transilvana/ Gabriel Andreescu, Gusztav Molnar (ed.); Cuvînt înainte de Renate Weber
Polirom, 1999, Iasi , (carte) 216p., ISBN 973-683-305-4
Topics (ro): Transilvania - etnicitate; minoritati nationale - România - Transilvania; maghiari - România; germani - România
Topics (en): Transylvania - ethnicity; national minorities - Romania - Transylvania; Hungarians, the ( Magyars, the) - Romania; Germans - Romania
Position: Vh.46-AND UDC: 949.84:323.1
Series: Plural M
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCU


3. Andreescu, Gabriel; Bárdi, Nándor; Berindei, Dan; Dâncu, Vasile; Demény, Péter; Dénes, László; Enyedi, György; Gál, Kinga; Geoana, Mircea; Haller, István; [...]
Relatiile româno-maghiare si modelul de reconciliere franco-german = A Román-magyar kapcsolatok és a francia-német megbékélési model = Romanian-Hungarian Relations and the French-German Reconciliation / Editori: Levente Salat, Smaranda Enache
Fundatia CRDE, 2004, Cluj-Napoca , (carte) 640 p., ISBN 973-86239-5-2
Topics (ro): România - etnicitate - relatiile româno-maghiare; relatii internationale - România - Ungaria - dimensiune europeana; minoritati nationale - maghiarii - România; politica - minoritati nationale - România
Topics (en): Romania - ethnicity - Romanian-Hungarian relations; international relations - Romania - Hungary - European dimension; national minorities - the Hungarians - Romania; politics - national minorities - Romania
Position: Vh.811-SAL UDC: 323.1(498)(063)
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCU


4. Ciolan, Lucian
Pasi catre scoala interculturala: Ghid de educatie interculturala pentru cadrele didactice/ Lucia Ciolan
Corint, 2000, Bucuresti , (carte) 52p., ISBN 973-653-113-9
Topics (ro): educatie - invatamint - multiculturalism; scoala interculturala - curriculum national - România; reforma invatamintului; minoritati nationale - romi - România - educatie
Topics (en): education - studying - multiculturalism; intercultural school - national curriculum - Romania; education reform; national minorities - Roma - Romania - education
Position: Ve.0-CSE-CIO UDC: 37(438)
Series: Colectia Sanse Egale
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCU


5. Culic, Irina; Horvath, Istvan; Lazar, Marius
Ethnobarometer May-June 2000/ Centrul de cercetare a relatiilor interetnice; Irina Culic, Horvath Istvan, Marius Lazar
Risoprint, 2000, Cluj-Napoca , (carte) 73p., ISBN 973-9464-99-8
Topics (ro): relatii interetnice - România - 2000; minoritati nationale - România - 2000
Topics (en): inter-ethnic relations - Romania - 2000; national minorities - Romania - 2000
Position: B-LAZA (2) UDC: 323.1(498)"2000"
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCU


6. Draghicescu, Dumitru [1875-1945]
Marea Unire a românilor cu românii: 1918. Banatul si Transilvania; Bucovina si Basarabia / Dumitru Draghicescu; editie îngrijita si prefatata de Vigiliu Constantinescu-Galiceni
Albatros, 2001, Bucuresti , (carte) 350 p., ISBN 973-24-0806-X
Topics (ro): regionalism - Liga Natiunilor; natiunea româna - identitate româneasca; istorie - România - Marea Unire, 1918; istoria românilor - Marea Unire, 1918 - Banatul, Transilvania, Bucovina, Basarabia; minoritati nationale - românii din Ucraina; politica ec
Topics (en): regionalism - League of Nations; Romanian nation - Romanian identity; history - Romania - Great Union, 1918; Romanians' history - Great Union, 1918 - Banat, Transylvania, Bucovina, Bessarabia; national minorities - Romanian in Ukraina; economic politics
Position: Vh.61-DRA UDC: 949.8"1918"
Series: Historia
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCU


7. Engebrigtsen, Ada I.
Romi printre români: relatii de putere, schimb si interdependenta intr-un sat din Transilvania/ Ada I. Engebrigtsen; traducere de Ioana Miruna Voiculescu
Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minoritatilor Nationale, 2016, Cluj-Napoca , (carte) 220p., ISBN 978-606-8377-48-3
Topics (ro): minoritati nationale - romi/ tigani - Transilvania - România; Transilvania - relatii interetnice; antropologie sociala - Europa de Est
Topics (en): national minorities - rromanes/ gypsies - Transylvania - Romania; Transylvania - interethnic relations; social anthropology - Eastern Europe
Position: Vh.814-ENG UDC: 323.1(=214.58)(498.4)
Series: Documenta et Studia Minoritatum
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCU


8. Fabritius, Aurora [editor in chief]; Kessler, Erwin; Solomon, A [editors]
The Continent of Romania/ Editor in chief: Aurora Fabritius; Editors: Erwin Kessler, A. Solomon
The Romanian Cultural Institute, 2006, Bucharest , (periodic) 480 p.+ 21pl.color, ISSN 1454+5209
Topics (ro): minoritati nationale - România; albanezi - armeni - bulgari - croati - germani - greci - unguri; italieni - evrei - turci - tatari - macedonieni - tigani
Topics (en): national minorities - Romania; Albanians - Armenians - Bulgarians - Croats - Germans - Greeks - Hungarians; Italians - Jews - Turks - Tatars - Macedonians - Gypsies
Position: Periodic UDC: 323.15 (439)
Series: Plural: Culture & Civilization/ Editor: The Romanian Cultural Fundation. [27:1 2006]
Reviews:


9. Horvath, Istvan; Lazar, Marius
Maghiarii din România 2000: sondaj de opinie: 17-27 martie 2000 / autori: Istvan Horvath, Marius Lazar; colaboratori: Csilla Zsigmond, Cristina Rat, Stefania Toma
Centrul de cercetare a relatiilor Interetnice (CCRIT), 2000, (carte) 46 p.
Topics (ro): minoritati nationale - România - maghiari - statistici; etnicitate - minoritati etnice - maghiari - România
Topics (en): national minorities - Romania - Hungarians, the ( Magyars, the) - statistics; ethnicity - ethnic minorities - Hungarians, the ( Magyars, the) - Romania
Position: B-LAZA (1) UDC: 323.1
Reviews:


10. Iaurum, Gabriela
Interventii de remediere a dificultatilor de scris - citit/ Gabriela Iaurum
Corint, 2000, Bucuresti , (carte) 44p., ISBN 973-653-116-3
Topics (ro): educatie - invatamint - România; citire/ scris - dificultati - remediere; minoritati nationale - romi - România - educatie
Topics (en): -
Position: Ve.0-CSE-IAU UDC: 37(498)
Series: Colectia Sanse Egale
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCUNext results: