New Europe College

Search library catalog

Author ISBN
Title ISSN
Orig. Title UDC
Publisher Language
Topics (ro) Type
Series
Search words:
Results per page ordered by of type
Found books: 1 - 10 (total 12 t: a: ). Next results:

1. Academia Româna, Sectia de Stiinte Istorice si Arheologie; Agrigoroaiei, Ion; Bulei, Ion; Cristian, Vasile; Iacob, Gh.; Iacobescu, Mihai; Iordache, Anastasie; Maior, Liviu; Mureseanu, Sorin; Platon, Gh.; Platon, Maria; Zbuchea, Gh.
Istoria Românilor, Vol. VII, tom II: De la Independenta la Marea Unire (1878-1918) / Coordonator: Acad. Gheorghe Platon; Autori: Ion Agrigoroaiei, Ion Bulei, Vasile Cristian, Gheorghe Iacob, Mihai Iacobescu, Anastasie Iordache, Liviu Maior, Sorin Mureseanu, Gheorghe Platon, Maria Platon, Gheorghe Zbuchea
Enciclopedica, 2003, Bucuresti , (carte) xiv, 692 p. +40 pl., ISBN 973-45-0430-4, ISSN 973-45-0381-2
Topics (ro): istorie - România - sec. XIX; istorie - societate si economie - România, 1878-1918; viata politica - partide politice - România -1878-1914; politica externa - România - 1878-1914; primul razboi mondial; Marea Unire - 1918
Topics (en): history - Romania - 19th century; history - society and economy - Romania, 1878-1918; political life - political Parties - Romania - 1878-1914; foreign policy - Romania - 1878-1914; World War I; Great Union, the - 1918
Position: Vh.2-ACAD (7.2) UDC: 949.8"1878/1918"
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCU


2. Bârsan, Victor; Bostan, Calin; Cosma, Doru; Fati, Sabina; Mateescu, Stefan; Marculescu, Florin Gabriel; Stan, Valeriu; Stanescu, Irina; Stoica, Gabriela
De la post-comunism la pre-tranzitie: Lucrare din cadrul microproiectului "Functionarea statului de drept in Romania", realizat de Grupul pentru Dialog Social prin Programul PHARE pentru democratie al Delegatiei Comisiei Europene in Romania / editor Victor Bârsan
Editura Pythagora, 1997, Bucuresti , (carte) 360 p., ISBN 973-98258-1-8
Topics (ro): stiinte politice - alegeri - electorat - presa - candidati; partide politice - România - postcomunism; istorie - România - postcomunism, dupa 1989
Topics (en): political sciences - elections - electorate - press - candidates; political parties - Romania - post-communism; history - Romania - postcommunism, after 1989
Position: Vh.63-BAR UDC: 949.8"1989-"
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCU


3. Bâzu, Marius
"Eu cu cine votez?": Cine ne va conduce în urmatorii patru ani? / Marius Bâzu
Alianta Civica, 2000, Bucuresti , (carte) 118 p., ISBN 973-996-05-6-1
Topics (ro): alegeri prezidentiale - electorat - România - 2000; sistem politic românesc - 2000; postcomunism - partide politice - România; politica - România - sec. XXI; scena politica - actori politici - România, 2000; societate civila; presa româneasca
Topics (en): presidential elections - electorate - Romania - 2000; Romanian political sysetm - 2000; post-communism - political parties - Romania; politics - Romania - 21st century; political arena - political actors - Romania, 2000; civil society; Romanian press
Position: Vj.30-BAZ UDC: 324(498)"2000"
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCU


4. Ciuperca, I.
Opozitie si putere în România anilor 1922-1928/ I. Ciuperca
Editura Universitatii Al. I. Cuza, 1994, Iasi , (carte) 300p., ISBN 973-9149-23-5
Topics (ro): putere politica - opozitie politica - România - 1922-1928; partide politice - România - 1922-1928; România - istorie - 1922-1928
Topics (en): political power - political opposition - Romania - 1922-1928; political parties - Romania - 1922-1928; Romania - history - 1922-1928
Position: Vh.61-CIU UDC: 949.8:321922/1928
Series: Historica
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCU


5. Grosescu, Raluca
Les communistes dans l'après-communisme: Trajectories de conversion politique de la nomenklatura roumaine après 1989/ Raluca Grosescu
Michel Houdiard Éditeur, 2012, Paris , (carte) 348p., ISBN 978-2-35692-080-5
Topics (ro): postcomunism - nomenclatura - România - dupa 1989; istorie - partidul comunist - nomenclatura - inainte de 1989; partide politice - România - 1990-; postcomunism - clase conducatoare - România - 1990-
Topics (en): post-communism - nomenclature - România - after 1989; history - Communist Party - nomenclature - before 1989; political parties - Romania - 1990-; post-communism - ruling classes - Romania - 1990-
Position: B-GRO (1) UDC: 949.8
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCU


6. Institutul de Cercetari Politice, Universitatea din Bucuresti
Studia Politica: Revista Româna de Stiinta Politica/ editata trimestrial de Institutul de Cercetari Politice al Facultatii de Stiinte Politice a Universitatii din Bucuresti; editor sef: Daniel Barbu = Romanian Political Science Review; published quarterly/ by the Institute for Political Research of the Department of Political Science at the University of Bucharest; Editor-in-Chief: Daniel Barbu
Institutul de Cercetari Politice; Editura Meridiane, 2001-2007, Bucuresti , (periodic) , ISSN 1582-4551
Topics (ro): vot - electorat; democratie; sistem politic - România - postcomunism; politica; stiinte politice; politologie; cetatenie; istorie; drepturi civile; istoria mentalitatilor; partide politice - România
Topics (en): vote - electorate; democracy; political system - Romania - post-communism; politics; political sciences; politology; citizenship; history; civil rights; history of mentalities; political parties - Romania
Position: Periodic UDC: 32+94
Reviews:


7. Onisoru, Gheorghe
Instaurarea regimului comunist în România / Gheorghe Onisoru
s.e., 2002, Bucuresti , (carte) 256 p., ISBN 973-0-02584-3
Topics (ro): istorie contemporana - regim comunist - România - sec. XX; comunism - politie politica - persecutii politice - România, 1944-1949; viata politica - România - 1944-1947; partide politice - România - 1944-1949; nomenclatura comunista
Topics (en): contemporary history - communist government - Romania - 20th century; communism - political police - political persecutions - Romania - 1944-1949; political life - Romania - 1944-1947; political parties - Romania - 1944-1949; communist nomenclature
Position: Vh.62-ONI UDC: 949.8"1944/1949"
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCU


8. Pasti, Vladimir
România in tranzitie: Caderea in viitor / Vladimir Pasti
Nemira, 1995, Bucuresti , (carte) 332 p., ISBN 973-569-130-2
Topics (ro): istorie - România - 1989-; postcomunism - tranzitie; revolutie - România; partide politice - România - postcomunism
Topics (en): history - Romania - after the 1989; post-communism - transition; revolution - Romania; political parties - Romania - post-communism
Position: Vh.63-PAS UDC: 949.8"1990-"
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCU


9. Preda, Cristian
România postcomunista si România interbelica / Cristian Preda
Institutul de Cercetari Politice & Editura Meridiane, 2002, Bucuresti , (carte) 156 p., ISBN 973-33-0469-7
Topics (ro): filosofie politica - postcomunism - România; istorie politica - România - postcomunism - România interbelica; sisteme electorale - România; partide politice - România; sistem politic - România - postcomunism; sistem politic - România interbelica
Topics (en): political philosophy - post-communism - Romania; political history - Romania - post-communism - inter-war Romania; electoral systems - Romania; political parties - Romania; political system - Romania - postcomunism; political system - inter-war Romania
Position: B-PRE (7) UDC: 32.01(498)
Series: Studia Politica Analecta; 1
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCU


10. Scurtu, Ioan; Buzatu, Gheorghe
Istoria Românilor in secolul XX (1918-1948)/ Ioan Scurtu, Gheorghe Buzatu
Paideia, 1999, Bucuresti , (carte) 710p., ISBN 973-9368-64-6
Topics (ro): istoria României - istoriografie - sec.XX; sistem politic - partide politice - România - 1918-1938; viata economica si sociala; istorie - România - monarhie - Carol II - 1938-1940; România - al doilea razboi mondial - 1939-1945; România - lovitura de
Topics (en): Romanian's history - historiography - 20th c.; political system - political parties - Romania - 1918-1938; economic and social life; history - Romania - monarchy - Charles II - 1938-1940; Romania - World War II - 1939-1945; Romania - coup d'état - 1944;
Position: Vh.61-SCU UDC: 94(=135.1)"1918/1948
Series: Colectia Cartilor de referinta - Seria ISTORII
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCUNext results: