New Europe College

Search library catalog

Author ISBN
Title ISSN
Orig. Title UDC
Publisher Language
Topics (ro) Type
Series
Search words:
Results per page ordered by of type
Found books: 1 - 7 (total 7 t: a: ).

1. *
Caietele tranzitiei: Revista Institutului de Studii Posttotalitare si a Institutului de Antropologie Culturala / redactor-sef: Enikö Magyari-Vincze
Institutul de Antropologie Culturala, 1998/1999, Cluj-Napoca , (periodic) 246 p., ISSN 1453-3561
Topics (ro): antropologie culturala - studii - periodic; politica sociala - reforma - România; integrare europeana - criza de identitate; relatii interetnice; istoriografie; antifeminism; conservatorism; tranzitie - societate informationala
Topics (en): cultural anthropology - studies - periodical; social policy - Reform - Romania; European integration - identity crisis; inter-ethnic relations; historiography; antifeminism; conservatism; transition - informational society
Position: Periodic UDC: 572'008
Reviews:


2. Frangopol, Petre T.
Mediocritate si excelenta: O radiografie a stiintei si învatamântului din România / Petre T. Frangopol; Prefata de Gheorghe Boldur-Latescu; Postfata de Mihai Creanga
Albatros, 2002, Bucuresti , (carte) 338 p., ISBN 973-24-0899-5
Topics (ro): stiintele educatiei - învatamânt - reforma - România; politica stiintei si învatamântului; stiinta si economie - România; scoala româneasca - reforma; sistem de educatie - România
Topics (en): education sciences - education (system) - reform - Romania; science and education policy; science and economics - Romania; Romanian school - reform; education system - Romania
Position: Ve.0-FRA UDC: 37.014.1(498)
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCU


3. Georgescu, Dakmara
The Reform of Education: A Change for the Change of Mentality/ Dakmara Georgescu
Editura UMC, 2000, Bucuresti , (carte) 128p., ISBN 973-99566-4-5
Topics (ro): invatamint - reforma - România - 1998-
Topics (en): education - reform, the - Romania - after 1998
Position: B-GEO (1) UDC: 37(498)
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCU


4. Marga, Andrei
Education in Transition/ Andrei Marga
Paideia, 2000, Bucuresti , (carte) 122p., ISBN 973-8064-37-6
Topics (ro): invatamint - reforma - România - 1998-
Topics (en): education - reform, the - Romania - after 1998
Position: Ve.0-MAR UDC: 37
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCU


5. Ministerul Educatiei si Cercetarii, Agentia Nationala pentru Parteneriatul Universitatilor cu Mediul Economico-Social; Vlasceanu, Lazar; Korka, Mihai; Zaharia, Sorin; Marinas, Laura; Pîslaru, Dragos; Voinea, Liviu; Samânta, Mircea; Joldes, Cosmin
Parteneri pentru excelenta în Europa cunoasterii: Universitatea româneasca în contextul "Bologna" si "Lisabona", Volum 1 / Cuvânt înainte de: Mircea Miclea, Ministrul educatiei si cercetarii; Coordonatorii seriei: Prof. dr. ing. Sorin Eugen Zaharia, Lect. dr. Laura Marinas
Ministerul Educatiei si Cercetarii, 2005, Bucuresti , (carte) 80 p.
Topics (ro): educatie - universitati - reforma - România; invatamant superior - procesul Bologna - România
Topics (en): education - universities - reform - Romania; higher education - Bologna process - Romania
Position: Ve.0-VLA (1) UDC: 37(498)"20"
Reviews:


6. Radu, Lucian
American Education Paradigm: Relevant Model in the Context of Romanian Educational Reform/ Lucian Radu
Editura Universitatii "Transilvania" din Brasov, 2009, Brasov , (carte) 193p., ISBN 978-973-598-541-7
Topics (ro): educatie americana - orientare - sec.XXI, a doua jumatate; educatia americana -model pentru educatia româneasca; educatie - reforma - România
Topics (en): American education - orientation - 20th century, second half-century; American education - model for Romanian education; education - reform - Romania
Position: Ve-RAD UDC: 37(73)
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCU


7. Sora, Mihai; Antohi, Sorin
Mai avem un viitor?: România la inceput de mileniu / Mihai Sora in dialog cu Sorin Antohi
Polirom, 2001, Iasi , (carte) 200 p., ISBN 973-683-771-8
Topics (ro): descentralizare; extrateritorialitate; reforma - România - sec. XXI; stiinte politice - România; morala si politica dupa 1990 - România; interviuri - Sora, Mihai - Antohi, Sorin - România - sec. XXI; comunism românesc; reforma educatiei; tranzitie ec
Topics (en): descentralization; extra-territoriality; Reformation, the - Romania - 21st century; political sciences - Romania; ethics and politics after 1990 - Romania; interviews - Sora, Mihai - Antohi, Sorin - Romania - 21st century; Romanian communism; education re
Position: Vj.6-SOR-Ant UDC: 323(498)"20".001.7
Series: Duplex
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCU