New Europe College

Search library catalog

Author ISBN
Title ISSN
Orig. Title UDC
Publisher Language
Topics (ro) Type
Series
Search words:
Results per page ordered by of type
Found books: 1 - 6 (total 6 t: a: ).

1. Aligica, Dragos Paul; Spulber, Nicolas
Tranzitii economice: Convorbiri cu Nicolas Spulber/ Dragos Paul Aligica; [Introducere de Matei Calinescu; Glosar de Gelu Calacean]
Humanitas, 2004, Bucuresti , (carte) 192p., ISBN 973-50-0693-6
Topics (ro): economie comparata - tranzitie - sec.XX/XXI; economie de tranzitie - tari postcomuniste; liberalism; socialism; România - tranzitie economica - 1989/-
Topics (en): comparative economy - transition - 20th/ 21st c.; economy of transition - postcommunist contries; liberalism; socialism; Romania - economic transition - 1989/-
Position: Vj.7-ALI UDC: 338 Spulber, N.
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCU, Humanitas


2. Asociatia Româna de Sociologie; Institutul Social Român; Asociatia pentru Promovarea Asistentei Sociale
România Sociala: Revista de Cultura Sociala si Politica / editata de Asociatia Româna de Sociologie, Institutul Social Român, Asociatia pentru Promovarea Asistentei Sociale; Director: Ioan Mihailescu
Asociatia Româna de Sociologie, 2001, Bucuresti , (periodic) cca100 p., ISSN 1582-733X
Topics (ro): guvernare - stiinte politice; jurnalism; tranzitie economica; europenizare; demografie; asistenta sociala - România; sociologie - România; terorism international; studii de gen; agricultura - comunism; nationalism; societate civila
Topics (en): government - political sciences; journalism; economical transitions; Europeanization; demography; social work - Romania; sociology - Romania; international terrorism; gender studies; agriculture - communism; nationalism; civil society
Position: Periodic UDC: 316(498)((051)
Reviews:


3. Colegiul Invizibil Moldova
Moldova în schimbare: Realitati si tendinte în viziunea tinerilor cercetatori / Colegiul Invizibil Moldova
Colegiul Invizibil Moldova, 2001, Chisinau , (carte) 216 p.
Topics (ro): Moldova - istorie contemporana - dupa 1990; integrare europeana - Rep. Moldova - schimbari economice - tranzitie economica; sociologie - saracie - Rep. Moldova; politica - comunism, guvern - Rep. Moldova
Topics (en): Moldova, Moldavia - contemporary history - 1990, after; European integration - Republic of Moldova - economical changes - economical transitions; sociology - pauperism, poverty - Republic of Moldova; politics - communism, government - Republic of Moldova
Position: Col_Inv_Mol UDC: 30(045)(478.9)
Reviews:


4. Colegiul Invizibil Moldova
Tinerii cercetatori în fata sfidarilor tranzitiei spre o societate deschisa / Colegiul Invizibil Moldova
Colegiul Invizibil Moldova, 2000, Chisinau , (carte) 164 p.
Topics (ro): Rep. Moldova - istorie contemporana - tranzitie economica, dupa 1990; politica - Rep. Moldova - postcomunism; securitate europeana - NATO, impact - Europa Centrala si de Sud-Est; partide politice - Rep. Moldova; psihologie; sociologie; filosofie
Topics (en): Republic of Moldova - contemporary history - economic transition, after 1990; politics - Republic of Moldova - post-communism; European security - NATO, impact - Central and South-Eastern Europe; political parties - Republic of Moldova; psychology; sociol
Position: Col_Inv_Mol UDC: 008(045)(478.9)
Reviews:


5. Jouve, Anne-Marie [Ed.]; Civici, Adrian;Anthopoulou, Théodosia; Koutsou, Stravriani; Guri, Fatmir; Stahl, Johannes; Sikor, Thomas; Dorondel, Stefan; Otoiu, DAmiana; MAntescu, Liviu; Vasile, Monica
Transitions foncières dans les Balkans: Roumanie, Albanie, Grèce/ Editeur scientifique: Anne-Marie Jouve; Comité de lecture: L. Amblard, J-P. Chauveau, P. Perrier-Cornet, P-Y. Le Meur, F. Lerin, G. Vianey; [Préface: Dacian Ciolos]
CIHEAM [ Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes, 2009, Montpellier , (carte) 105p., ISBN 2-85352-405-1, ISSN 1016-121X
Topics (ro): economie - argricultura - reconstituirea proprietatii private - România - Albania - Grecia - 1990-1999; postcomunism - tranzitie economica
Topics (en): economy - agriculture - reconstruction of private property - Romania - Albania - Greece - 1990-1999; post-communism - economic transition
Position: H.172-JOU UDC: 33(497/498)"199"
Series: Options méditerranéennes, Series A: Séminaires Méditerranéens, no.82
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCU


6. Sora, Mihai; Antohi, Sorin
Mai avem un viitor?: România la inceput de mileniu / Mihai Sora in dialog cu Sorin Antohi
Polirom, 2001, Iasi , (carte) 200 p., ISBN 973-683-771-8
Topics (ro): descentralizare; extrateritorialitate; reforma - România - sec. XXI; stiinte politice - România; morala si politica dupa 1990 - România; interviuri - Sora, Mihai - Antohi, Sorin - România - sec. XXI; comunism românesc; reforma educatiei; tranzitie ec
Topics (en): descentralization; extra-territoriality; Reformation, the - Romania - 21st century; political sciences - Romania; ethics and politics after 1990 - Romania; interviews - Sora, Mihai - Antohi, Sorin - Romania - 21st century; Romanian communism; education re
Position: Vj.6-SOR-Ant UDC: 323(498)"20".001.7
Series: Duplex
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCU