New Europe College

Search library catalog


Author(s):Gazes, Anthimos [ Gazis Anthimos, filosof, erudit, cartograf iluminist grec, erou in razboiul pt. independenta Greciei impotriva Imperiului Otoman; 1758-1828]
Title:Lexikon tes Hellenikes glosses tritomon, Tomos tritos: R-omega/ [...]hupo Arhimandritou Anthimou Gazes [...]
Other title:Lexikon Hellenikon dieremenon eis tomos treis; Lexikon ton arhaion kurion onomaton [...]
Expl. Title:-
Orig. Title:-
Topics (ro):limba greaca - dictionar de limba greaca; limba greaca - mitologie - geografie - istorie - dictionar
Subiecte (en):Greek language - Greek dictionary; Greek language - mythology - geography - history - dictionary
Reviews:
Existing copies:
Nr. crt.Nr. inv.Vol / Nr / AnSubtitleCopy status
1DS-2440 / / In library
Publisher:Ek tes Typographias Antoniou Mpeiko (proteron Haykoul)
Published in:1837Location:En Vienne, tes Austrias [ Viena, Austria]Edition:-
ISBN:-ISSN:-Position:DS/U-2
Decimal:811.14(038)Language:greaca
Series:-
Subseries:-
Bibliogr:-
Type:dictionar
Pages:[2],532; 330,[12]p.
Format:-
Illustrations:-
NotesRemarks
Legat impreuna cu: Lexicon ton arhaion kurion onomaton tes mythologias, historias kai geographias os parartema tou Hellenikou lexikou, chresimegon pros spouden kai giosin ton kurion onomaton osa apantontai eis tous Hellenas suggrapheis/ nun to proton ek tou Germanikou metaphrasthen kai pleistais Lexesi kai Hermeneiais epauxethen hupo Nikolaou Lorente; kai ekdothen epistasia, epimeleia kai dapane Konstantinou Gkarpola kai Christodoulou MatakidouEx. din Fondul Dan Slusanschi are pe pag. de garda si pe versoul paginii de titlu insemnari ale unor posesori anteriori (1892, Târgoviste 1934, 1959) Este f. deteriorat, patat. E legat impreuna cu Lexikon ton arhaion kurion... aparut in acelasi an.